Krúžková činnosť

Pre deti sme pripravili krúžky, ktoré môžu navštevovať v MŠ a to:

 

 

Anglický jazyk - Ing. Addová

Pohybový krúžok

Hudobno- pohybový krúžok-  p.uč. Porubská