Anglický jazyk

 

DO  POZORNOSTI  RODIČOV  DETÍ,  KTORÉ   NAVŠTEVUJÚ   KRÚŽOK   ANGLICKÉHO   JAZYKA

Milí rodičia,

Napísala som pre Vás  spôsob, akým by ste mohli s Vašimi deťmi pracovať doma s CD, ktoré je k učebnici Fairy tales. Kniha obsahuje tri rozprávky, v ktorých sa postupne deti učia nové slovíčka, poprípade si utvrdzujú tie, ktoré sa už naučili v minulom roku. Učebnica obsahuje jednak príbeh rozprávky , jednak nové slovíčka a pesničky, poprípade básničky. My sa najskôr oboznamujeme so slovíčkami, potom sa učíme pesničky, a popritom počúvame príbeh.

Dej rozprávky...začína vždy Listen to the story...dieťa môže počúvať viackrát, poprípade aj zopakovať, čo počulo. Slovíčka začínajú Listen and repeat. Tie by dieťa malo ovládať. My ich v škôlke zopakujeme viackrát, malo by vedieť, čo  to znamená v slovenčine. Ak nie, doučíme. :o) Pieseň poznáte podľa Sing the song.

 

Pre ľahšie vyhľadávanie som Vám napísala prehľad, čo je čo.

 

1.rozprávka The seven little kids.

Príbeh - tracks : 1,4,7,13,14,17,19,21,22

Slovíčka:- tracks: 3,5,8,9,11,12,15,18,

Piesne- tracks: 2,6,10,16,20,

 

2.rozprávka The Frog Prince.

Príbeh- tracks: 23,25,28,30,33,35,40,41

Slovíčka- tracks: 24,26,27,31,36,37

Piesne a básničky- tracks: 29,32,34,39

 

3.rozprávka Hansel and Gretel

Príbeh- tracks: 42,44,47.48,52,53,56,57,59,60

Slovíčka- tracks: 45,46,50,58

Piesne a básne- tracks: 43,49,51,54,55,61

 

Časový plán:

Prvú rozprávku sme preberali v mesiacoch október až december. Druhú preberieme v januári až do polovice marca. Poslednú do polovice mája. Potom opakovanie.

                                  

                Prajem Vám veľa zábavy pri učení s deťmi. Odporúčam iba nenásilnú formu, aby to brali skôr ako príjemne strávený čas s Vami a nie ako nutné zlo. :o)

 

 

                                                                                              Ing. Eva Addová