Rodičovské združenie

Predseda RZ:         Miroslava Macková

Pokladník:              Hana Križanová

Člen:                      Ľubomíra Bartová

                             Mirosalava Bucová


Kontakt

ZŠ s MŠ Prašice

ZŠ s MŠ, Ul. 1.mája 144, Prašicezástupkyňa riaditeľa:Lýdia Režová: 0948 089 589
vedúca ŠJ: Anna Palušová- odhlasovanie stravy: 0908 792 015