Pohybovo-tanečný krúžok

 

Plán činnosti pohybovo – tanečného krúžku

 

Október: -hry s kockami, krúžkami, padákom –„V cirkuse“

                 -rytmické a pohybové hry s tyčami

 

November: -rozvíjať pohybové schopnosti, koordinovať pohyb

                       so spevom – „V daždi“ – hry s padákom

                      -rozvíjať postreh, pohybové schopnosti pri hrách

                       s loptou – „Lopty a loptičky“

 

December: -beh k určitej méte – „Na čarodejníka“

                     -uplatňovať rytmizovanú chôdzu v 2/4 takte, podľa hudby

                      dodržiavať zmeny tempa tanečnej chôdze

 

Január: -precvičovanie skokov a preskokov –„Skok sem, skok tam“

              -pohybové vyjadrenie a stvárnenie piesne: Zvieratká v zime

 

Február: -zdokonaľovať manipulačné činnosti s loptou –podávanie,

                  kotúľanie, odrážanie

                -uplatňovať tanečnú chôdzu a vyjadriť rôzne melódie-

                 po špičkách, v podrepe ap.

 

Marec: -hry na rozvíjanie rytmickej schopnosti – HPH: Kolotoč

              -precvičovanie lezenia rôznymi spôsobmi –„Na sovu a líščatá“

 

Apríl: -používať tanečnú viazanú chôdzu – legato – nácvik tančeka

           -pohybové stvárnenie piesne – tanečné hry

 

Máj: -zdokonaľovať hádzanie na cieľ – Štvorhlavý drak

          -koordinovať pohyb s rytmom – „Myšky v dome“

 

Jún: -štafetové cvičenie s uplatnením základných lokomočných

          pohybov – lezenie cez tunel, podliezanie, preskakovanie ap.

         -tanečné hry – „Štyri kroky“