Malý výskumník 

 

Plán činnosti krúžku: „Malý výskumník“ so zameraním na environmentálnu výchovu

 

 

November:  VODA

-          Voda a rast rastlín

-          Vsakovanie vody do materiálov

-          Odparovanie vody

-          Zmiešavanie vody s inými tekutinami

December:    MAGNETY

-          Príťažlivosť magnetky a výtvarná činnosť

-          Predmety ktoré magnet priťahuje

-          Pohyb predmetov prostredníctvom magnetov

Január:            SNEH

-          Pozorovanie topenia snehu

-          Porovnávanie vlastností : sneh, ľad a voda

-          Meranie a porovnávanie teploty vonku a v triede

Február:         RASTLINY

-          Klíčenie rastlín

-          Zvláštne zvyky rastlín

-          Ako sa bránia rastliny

Marec:            HMYZ

-          Pozorovanie: mucha, dážďovka, žiadne nôžky, mnoho nôžky, pavúky, mravce

Apríl:                Vtáky

-          Nočné vtáky, dravé vtáky, malé vtáky, mestské vtáky

Máj:                Cicavce

-          Veverička, mačka, líška, zajac

Jún:                Pôda

                                   -     Skúmanie vlastností pôdy

                                    -     Piesok

                                    -     Kameň