KONCEPCIA MŠ:                                                                                                                                               Vychádzajúc z dnešnej doby, ktorú čím ďalej tým viac charakterizuje znečisťovanie životného prostredia , znehodnocovanie prírodného bohatstva a plytvanie zdrojmi Zeme, sme sa rozhodli zamerať výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole na prebúdzanie environmentálneho cítenia a myslenia, a výchovu k zdravému životnému štýlu. Preto sme si zvolili STROM, ako symbol prírody, rastu a života vôbec.

TRIEDY:     I.TRIEDA "LIENKA"  počet zapísaných detí od 3 do 4 rokov 22

                      Triedna učiteľka:   Dolinková Drahoslava

                       Učiteľka:               Režová Lýdia

                       II. TRIEDA "MOTÝLIK"  počet zapísaných detí od 4 do 6 rokov 23

                       Triedna učiteľka:  Dovalová Valéria

                       Učiteľka:              Psotná Ľubica                 

                       III. TRIEDA –  "VČIELKA"  počet zapísaných detí od 5 do 6 rokov 25

                       Triedna učiteľka:   Priesolová Danka

                       Učiteľka:                Štefkovičová Iveta


Kontakt

ZŠ s MŠ Prašice

ZŠ s MŠ, Ul. 1.mája 144, Prašicezástupkyňa riaditeľa:Lýdia Režová: 0948 089 589
vedúca ŠJ: Anna Palušová- odhlasovanie stravy: 0908 792 015