KONCEPCIA MŠ:                                                                                                                                               Vychádzajúc z dnešnej doby, ktorú čím ďalej tým viac charakterizuje znečisťovanie životného prostredia , znehodnocovanie prírodného bohatstva a plytvanie zdrojmi Zeme, sme sa rozhodli zamerať výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole na prebúdzanie environmentálneho cítenia a myslenia, a výchovu k zdravému životnému štýlu. Preto sme si zvolili STROM, ako symbol prírody, rastu a života vôbec.

TRIEDY:                I. TRIEDA-  "VČIELKA" deti od 3 do 4 rokov 

                      Triedna učiteľka: Štefkovičová Iveta

                       Učiteľka:          Priesolová Danka

                             II. TRIEDA "LIENKA" deti od 4 do 6 rokov 

                       Triedna učiteľka:  Režová Lýdia

                       Učiteľka:           Bc. Vančová Petra             

                           III. TRIEDA –  "MOTÝLIK" deti od 5 do 6 rokov

                       Triedna učiteľka:   Psotná Ľubica

                       Učiteľka:            Bc. Laciková Klaudia

 


Kontakt

ZŠ s MŠ Prašice

ZŠ s MŠ, Ul. 1.mája 144, Prašicezástupkyňa riaditeľa:Lýdia Režová: 0948 089 589
vedúca ŠJ: Anna Palušová- odhlasovanie stravy: 0908 792 015