Rada školy

Predseda: Iveta Štefkovičová      

Za MŠ Prašice: Petra Šimonová    

Členovia: Mgr. Daniela Grznárová

                       Emília Palušová

                Ing. Katarína Bruchatá

                        Alena Vaváková

                Ing. Dušan Páleník

                Mgr. Lýdia Marková 

                        Juraj Futroš

                        Tatiana Štefkovičová

                         Karin Šimková

            PeadDr. Rozália Bezáková- OÚ-OŠ

            PeadDr. Helena Šišková - ŠŠI    

                          

 


Kontakt

ZŠ s MŠ Prašice

ZŠ s MŠ, Ul. 1.mája 144, Prašicezástupkyňa riaditeľa:Lýdia Režová: 0948 089 589
vedúca ŠJ: Anna Palušová- odhlasovanie stravy: 0908 792 015