Personálne obsadenie

Lýdia Režová                -      zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ

Drahoslava Dolinková       -       učiteľka pre MŠ

Valéria Dovalová            -       učiteľka pre MŠ

Ľubica Psotná               -       učiteľka pre MŠ

Iveta Štefkovičová         -       učiteľka pre MŠ

Danka Priesolová            -      učiteľka pre MŠ

Monika Okšová              -       upratovačka, práčka

Alena Mitická               -       upratovačka

Anna Palušová               -       vedúca ŠJ

Elena Boriková              -        kuchárka

Katarína Martinčeková      -        pomocná sila

Renáta Dovalová            -         pomocná sila