Denný poriadok v MŠ

 

Čas

Činnosti

6:30 – 7:00

 7:00 -  9:00

Otvorenie MŠ, do 7:00 schádzanie detí v III. triede, postupné prichádzanie detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo a nepriamo usmerňované)

 ranný kruh (spoločné diskusie), pohybové a relaxačné cvičenia

9:00 – 9:30

Osobná hygiena, raňajky

9:30

Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pobyt vonku

11:30 – 12:00

Osobná hygiena, obed, stolovanie

12:00

Osobná hygiena (čistenie zubov), odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia

14:30 – 15:00

 

Olovrant

15:30-16:30

16:00-16:30

Hry a hrové činnosti, jazykové chvíľky (frontálne, individuálne),

edukačné aktivity, hodnotenie dňa, od 16:00 činnosti detí v III.triede.