Oznam pre rodičov!

13.02.2018 11:37

 

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Topoľčanoch Vám oznamujme, že prevádzka materskej školy bude prerušená  od 15.02.2018 do 23.02.2018 z dôvodu zvýšeného nárastu ochorenia detí. Prevádzka MŠ začne pravdepodobne 26.02.2018.

Prosíme rodičov, aby 22.2.2018 oznámili na emailovú adresu: msprasice@gmail.com alebo na telefónne číslo: 0908 792 015, či je dieťa zdravé a môže nastúpiť 26.02.2018 do kolektívu v MŠ. 

Ďakujeme!

 

                                                                     Režová Lýdia, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

—————

Späť